كميسيون نظارت شهرستان تبريز

         ضوابط خاص صدور پروانه كسب

اتحاديه آرايشگران مردانه تبريز

ماده 1)

فرد صنفي در اين اتحاديه به شخصي اطلاق مي شود كه طبق قانون نظام صنفي ،آئين نامه اجرائي ضوابط صدور پروانه كسب و رعايت اين ضوابط خاص با تحصيل پروانه ،محل كسب مناسبي جهت يكي از رسته هاي تحت پوشش اتحاديه داير نموده و با قبول مسئوليت ،شخصاً يا بوسيله مباشر واجد شرايط در محل مزبور به فعاليت و كار اشتغال ورزد .

ماده 2)

در اين اتحاديه براي 2 رسته صنفي پروانه كسب صادر مي شود :

الف)‌ آرايشگري مردانه

ب ) ترميم موي مصنوعي

ج) ماساژ مردانه

ماده 3)

ابزارآلات اوليه براي اين صنف بشرح زير است :

صندلي آرايشي ،صندلي نشيمن ،دكوراسيون ،ابزاركارو آئينه .

ماده 4)‌

مدرك تحصيلي حداقل خواندن و نوشتن مي باشد .

ماده 5)

افراد صنفي بايد طبق ماده 13 قانون نظام صنفي مدرك مهارت فني را از سازمان فني و حرفه اي اخذ نمايند .

ماده 6)

در اين صنف در چهار درجه ممتاز(لوكس)‌،يك ،دو و سه فعاليت مي نمايند كه بشرح زير مي باشد :

درجه 3 :

1-     مساحت مغازه كمتر از 7 مترمربع بوده و فاقد سرشوئي در مغازه مي باشد .

2-     محل جغرافيايي و منطقه كار از نظر تجارت در حاشيه شهر و مناطق محروم و داخل كوچه ها .

درجه 2 :

1-     مساحت مغازه از 7 مترمربع الي 12 مترمربع بوده و امكان انجام كار براي حداقل دو عدد صندلي اصلاح و سرسوئي در محل كار وجود داشته باشد .

درجه 1 :

1-     مساحت مغازه از 15 مترمربع بالاتر بوده و امكان انجام كار براي حداقل سه مورد صندلي اصلاح و سرشوئي در محل كار وجود داشته باشد .

2-     مجهز به وسايل و ابزارآلات مدرن جهت انجام خدمات براي مشتريان با كيفيت عالي با تشخيص هيئت مديره .

3-     محل جغرافيايي و منطقه محل كار (ازنظرتجاري) كليه مناطق شهر .

درجه ممتاز(لوكس) :

1-     مساحت مغازه بالاتر از 20 مترمربع بوده و امكان انجام كار بايد براي حداقل چهارصندلي اصلاح و سرشوئي در محل كار وجود داشته باشد .

2-     مجهز به وسايل مدرن و پيشرفته جهت انجام خدمات ويژه به مشتريان .

3-     محل جغرافيايي و منطقه كار (از نظر تجاري)‌مركز شهر و مناطق بالاي شهر .