مدارک لازم جهت اخذ پروانه کسب دائم (پنج ساله)

1- فتوکپی اجاره نامه رسمی محل کسب دارای کدرهگیری و شماره پلاک مغازه و قید نمودن شغل آرایشگری در اجاره نامه یکبرگ

2- فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات، فتوکپی کارت ملی پشت و رو ،فتوکپی پایان خدمت هوشمند پشت و رو در یک صفحه دو سری

3- فتوکپی مدرک تحصیلی یکبرگ

4- فتوکپی گواهی صلاحیت فنی آرایشگری یکبرگ

5- فتوکپی قبض تلفن مغازه (کدپستی)

6- عکس 4*3  (12 قطعه)

7- ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف به آدرس اینترنتی : www.iranianasnaf.ir جهت صدور پروانه کسب و اخذ کدرهگیری