باستناد نامه شماره 63086 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی به اطلاع همکاران گرامی میرساند طبق اعلام اداره امورمالیاتی ،مودیان محترمی که در سالهای گذشته مشمول جرائم مالیاتی شده اند در صورت پرداخت اصل مالیات ،تمام و یا بخشی از جرائم مالیاتی آنان بخشوده خواهد شد لذا آن عده از همکاران عزیز که در سنوات گذشته مشمول جرائم مالیاتی شده اند میتوانند با مراجعه به حوزه مالیاتی خود از این بخشودگی استفاده نمایند .