به اطلاع همکاران عزیز میرساند موقع مراجعه به اتحادیه سهمیه در نظر گرفته شده ماسک خود را از اتحادیه دریافت نمایند . لازم به توضیح است اتحادیه از مورخه 99/03/01 هنگام مراجعه حضوری اعضا به اتحادیه تعداد محدودی ماسک که از طرف اتحادیه خریداری شده بود در اختیار همکاران عزیز و پرتلاش که در شرایط سخت بیماری کرونا در خدمت شهروندان محترم میباشند قرار می دهد .