بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه آرایشگران مردانه تبریز آقای احمد میرزاعلیلو ریاست محترم اتحادیه طی مصاحبه ای که با ماهنامه سراسری تبریزبیدارداشتند به مشکلات صنف از جمله نبود بیمه تامین اجتماعی و محسوب نشدن این شغل جزو مشاغل سخت و زیان آور اشاره نمودند که مشروح آن در ادامه مطلب میباشد .