بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه آرایشگران مردانه کلانشهر تبریز ،جلسه تغییر و تحول هیئت مدیره و بازرس جدید روز سه شنبه مورخه 96/09/28 با حضور نماینده اداره اموراصناف آقای جعفر اکبری و نماینده اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی آقای حاج جلیل زابلی و هیئت مدیره و بازرس منتخب در محل اتحادیه تشکیل شد . در ابتدای جلسه حاج آقای زابلی از حضور پرشور اعضای اتحادیه در انتخابات تقدیر و تشکر نموده و از زحمات هئیت مدیره علی الخصوص ریاست محترم اتحادیه که در طول چندین ماه قبل از انتخابات متحمل شده بودند قدردانی کردند . آقای اکبری نیز از تلاشها و هماهنگی هایی که اتحادیه در هر چه بهتر انجام شدن انتخابات انجام داده بود تقدیر نمودند . توضیحات لازم در خصوص امور مالی و اموال اتحادیه توسط آقای اکبری خدمت حضار داده شد و در نهایت صورتجلسه تنظیم و به امضای حاضرین رسید . آقای احمد میرزاعلیلو ریاست محترم اتحادیه از همکاری مسئولین محترم خصوصاً ریاست محترم اداره اموراصناف و دبیر کمیسیون نظارت استان آقای بابائی و کارشناس اداره  اموراصناف آقای اکبری که اکثر زحمات برگزاری انتخابات بر عهده ایشان بود تقدیر و تشکر نمودند . همچنین از هیئت رئیسه محترم اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی که نهایت همکاری را در روند انتخابات داشتند قدردانی نمودند . آقای میرزاعلیلو  از کلیه اعضای محترم که قبول زحمت نمودند و در انتخابات سال 96 اتحادیه شرکت نموده و بر شکوه و عظمت انتخابات افزودند تقدیر و تشکر نمودند . ریاست محترم اتحادیه از هیئت مدیره و بازرس جدید خواستند تا تمام تلاش خود را انجام بدهند تا مشکلات اعضای صنف تقلیل یافته و امورات مربوط به اعضا به نحو احسن انجام گیرد . آقای احمد میرزاعلیلو ریاست محترم اتحادیه در خاتمه از کلیه عواملی که در امر انتخابات نقش داشتند قدردانی نمودند .