طبق اعلام پايگاه اطلاع رساني اتحاديه آرايشگران مردانه تبريز ، آقاي احمد ميرزاعليلو رياست محترم اتحاديه با آقاي مهندس محمداسماعيل سعيدي نماينده محترم مردم تبريز ،آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي حضوراً ملاقات نموده و در نشست صميمي با ايشان مشكلات مربوط به صنف آرايشگري مردانه را با آقاي مهندس سعيدي مطرح كردند .