بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه آرایشگران مردانه تبریز ،آقای احمد میرزاعلیلو ریاست محترم اتحادیه با آقای دکتر مسعود پزشکیان نماینده محترم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی حضوراً ملاقات نموده و مشکلات اعضای صنف در مورد بیمه تامین اجتماعی آرایشگران و سختی زیان آور بودن صنف آرایشگری مردانه خدمت آقای دکتر پزشکیان مطرح نمودند. آقای میرزاعلیلو در مورد مشکلات صنف این طور توضیح دادند که آرایشگران در طول شبانه روز مدت 16 ساعت یکسره به صورت سرپا در خدمت همشهریان عزیز هستند و اکثراً بعد از مدتی از نظر جسمی به انواع بیماریها از جمله دیسک کمر و گردن و واریس و غیره دچار میشوند که نمونه ای از عکسهای اعضایی که واریس داشتند در قالب سی دی در اختیار آقای پزشکیان قرار گرفته شد .